Bajai Festők és Kézművesek \"Baráti\" Egyesülete Baja város kultúrális célú rendezvényeiért

Kedvezményezett neve: Bajai Festők és Kézművesek „Baráti” Egyesület
Projekt címe: Bajai Festők és Kézművesek „Baráti” Egyesülete Baja Város kulturális célú rendezvényeiért
Szerződött támogatás összege: 2 841 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00041

A projekt bemutatása:

Pályázatunk célja Baja város és agglomerációjában lévő községek gyermek, ifjúsági és felnőtt lakosságnak minél nagyobb arányú bevonása az egyesületünk által nyújtott programokba, kézműves foglalkozásokba, táborokba. A számítógép és mobiltelefonok világában egyesületünk kézművesei arra törekszenek, hogy új közösségek, élmények megteremtésével átadják a múlt örökségeit, értékeit a gyermekek számára. A foglalkozások, programok által olyan képességeket fejlesztünk, melyek nagyon fontosak az ifjúság számára: hagyományos technikák, érzelmi kultúra kialakítása, maradandó értékek megismertetése, manuális készségek fejlesztése, nemzeti önazonosságtudat fejlesztése. Afoglalkozásainkon megismerkednek a különböző hagyományos kézműves mesterségekkel, az önállótárgyalkotással. Célunk az ifjúság és idősebb korosztály kreatív képességeinek kibontakoztatása.