Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen tájékoztató a A Bajai Festők és Kézművesek “Baráti” Egyesületének tájékoztatója, mely kiterjed a www.bajaifestokeskezmuvesek.hu oldalon történő adatkezelésére.
Adatkezelési tájékoztatónk a fentebb hivatkozott honlapon folyamatosan elérhető.

A Bajai Festők és Kézművesek “Baráti” Egyesülete, jelen honlap üzemeltetője, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot a tájékoztató megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Kiemelten fontosnak tartjuk az emberek információs önrendelkezéshez való jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő adatai:

Megnevezés: Bajai Festők és Kézművesek “Baráti” Egyesület
Szervezet nyilvántartási száma 03-02-0003604, Eljáró bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék
Adószám: 18872996-1-03
Székhely ország : Magyarország
Szervezet székhelye: 6500 Baja, Petőfi utca 52.
Képviselő: Vass Zsuzsanna Mária elnök
Telefonszám: +36 70 459 1416
E-mail cím: bajaifestokeskezmuvesek@gmail.com

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatok

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során – látogatók színvonalas kiszolgálása érdekében – az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely szolgáltatás, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése – Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei:

Adatfeldolgozó megnevezése: C-Host Kft.
Adatfeldolgozó levelezési címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adatfeldolgozó e-mail címe: info@nethely.hu
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-445-2040
Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790
Adatfeldolgozó adószáma: 23358005-2-43

Kezelt adatok:

E-mail címünkre küldött érdeklődő, kapcsolatfelvételi e-mail 

Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

E-mail címünkre küldött panasz 

Kezelt adatok: e-mail cím, teljes név, telefonszám, levelezési cím.
Az adatkezelés célja: panaszra válaszadás.
Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.
Az adatkezelés időtartama: 5 év.

Egyéb adatkezés

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről, az adat felvételekor, a felvételt megelőzően nyújtunk tájékoztatást.

Technikai adatok: 

A honlap látogatása és használata során különböző technikai adatok rögzítésre kerülhetnek (IP cím, meglátogatott oldal, látogatás időpontja, használt operációs rendszer, böngésző típusa). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolára semmilyen személyes adattal. Feladatuk a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása, a szolgáltatás minőségének biztosítása, bizonyos esetekben a rosszindulatú, támadó látogatók kizzárása. 

Sütik (Cookie)

Mik azok a cookie-k?

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
(A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.))

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a bacskaiakegymasert.hu minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Így például az oldalaink – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak az bacskaiakegymasert.hu a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngésződ számára megjegyezhetővé tesszük a bejelentkezési adatokat vagy megőrizhetővé tesszük az oldalunkon a kosaradba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Miért fontosak a cookie-k az interneten?

Napjainkban az internet hatákony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail vagy a Tárhelypark admin felülete) egyszerűen működésképtelenek a sütik használata nélkül.

Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kapsz online reklámokat. Mindössze annyit érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásaidat, így nem igazodnak az igényeidhez és az érdeklődési köreidhez.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. (Például: Youtube, Google, Facebook, stb.)

Felhasználó jogai, jogérvényesítés

  • Hozzáférési jog – Tájékoztatást kérhet, hogy folyamatban van-e személyes adatok kezelése, és ha folyamatban van személyes adatainak kezelése, akkor joga van hozzáférnie az általunk kezelt adataihoz, amelyet jelen tájékoztató fentebb részletez.
  • Helyesbítéshez való jog – Amennyiben bármely adatában eltérést tapasztal, kérheti annak indokolatlan késedelem nélküli  kijavítását. Továbbá jogosult hiányos személyes adatainak a kiegészítésére – kiegészítő nyilatkozat útján.
  • Törléshez való jog – kérheti adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, kivételt képez ez alól a jogszabály által előírt adatkezelés. Továbbá törlésre kerülnek adatai, ha a személyes adat gyűjtését szolgáló cél megszűnik (elfeledtetés).
  • Adatkezelés korlátozásához való jog – Korlátozhatja az adatkezelést, ha vitatja annak pontosságát, addig az időtartamig, amíg annak helyességét az adatkezelő ellenőrzi. Továbbá kérheti az adatainak korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de nem szeretné törölni az adatait. 
  • Adathordozhatósághoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben fentebb jelzett jogait gyakorolni szeretné, azt megteheti a felénk küldött emailben:

E-mail cím: bajaifestokeskezmuvesek@gmail.com

Bármely adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, kérdés, kérés esetén igyekszünk a leghamarabb idő alatt, de legfeljebb 30 nap alatt eleget tenni a kérésének.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu